Maskinsenteret AS

Hagalandet

6856 Sogndal

Tlf:57671622


www.maskinsenteret.as

Om oss

Vi er eit landbruksmaskinfirma stasjonert i Sogn og Fjordane. Vi har over 40 års erfaring i sal og service av landbruksmaskiner. Vi har sidan 2001 vore eineimportør av Gafner.


I dag er vi 15 tilsette fordelt med 10 i Sogndal og 5 i Førde. Vi er forhandlar for Eik Maskin på Valtra. I tilegg leverer vi det meste innan reiskap til landbruket.