https://vimeo.com/112793579

https://vimeo.com/112793579

10 000 Gafner spreiarar selde

Suksess historia til dei innovative jordbruksmaskinene frå Gafner ruller vidare. I mars 2016, i sitt 31. år med produksjon leverte Christian Gafner spreiar nummer 10 000 til ein kunde i Appenzell regionen i Sveits. Dette gjer Gafner til ein av dei leiande maskin produsentane i Sveits.Sidan 2001, då Maskinsenteret starta import av Gafner til Noreg, er det levert nærare 200 vogner til dei fleiste delar av landet. 

Deksel for kutting av rundballer!


Utvid bruksområdet til gjødselspreiaren:


  • Høgare kapasitetsutnytting= auka lønsemd


  • Gjødselspreiaren vert ein foringsmaskin etter reingjæring


  • For kutting og foring av rundballer


  • For å ettermontere på din Gafner vogn kontakt oss

NYHEIT!  • Ny tosiders spreiar, ROTO, der ein kan endre side hydraulisk under bruk!
Sjå video ved og tykke på linken under:


https://vimeo.com/112793579