Kuttevifter påmontert deksel for kutting av rundballer!

Gafner L består av størrelsane 5,5 og 7,0 kubikks vogner!

Den leverast som VARIO - med sideutkast på høgre side og ROTO med utkast på begge sider! Den har også ein vegg som hindrar pakking inn i aggregatet ved lasting! Vogna krev 1 enkel og 2 dobble ventilar!