Gafner - den allsidige og komplette tørrgjødselspreiaren! Kvalitetprodukt frå Sveits!

Tørrgjødsla er bondens gull! Hønsegjødsel, talle, geit og sauegjødsel kan bli utnytta på ein unik måte, som gjer at ein kan redusera bruk av handelsgjødsel i stor skala!


På grunn av sideutkast kan den spreie ut i terreng som ikkje er kjørbart med traktor!


Med gafner kan du spreie tørrgjødsla i den mengde du ynskjer, heile sesongen.  Sjå film frå You tube under!

Har du talle, høns, sau eller geitegjødsel, er det store moglegheiter til ei svært mykje større utnytting. Gafner vogna kuttar til fin masse som fell til bakken i ein form som gjer at den raskt gir jorda næring! Ein kan spreie i utmark, opp og ned skråningar, frå veg eller i ulent terreng!


Med riktig spreiing av husdyrgjødsla, kan ein redusera bruken av kunstgjødsel kraftig! Ved økologisk drift er utfordringa å få nok næring til jorda.

5,5 og 7,0 kan også brukast til rundballekutting!


For pris - sjå prisliste i menyen over!


Send forespørsel på e-post tom@maskinsenteret.as

eller ring 90880761!