Nyheiter

10 000 Gafner spreiarar selde

Suksess historia til dei innovative jordbruksmaskinene frå Gafner ruller vidare. I mars 2016, i sitt 31. år med produksjon leverte Christian Gafner spreiar nummer 10 000 til ein kunde i Appenzell regionen i Sveits. Dette gjer Gafner til ein av dei leiande maskin produsentane i Sveits.

Deksel for kutting av rundballer!

 

Utvid bruksområdet til gjødselspreiaren:

 

  • Høgare kapasitetsutnytting= auka lønsemd

 

  • Gjødselspreiaren vert ein foringsmaskin etter reingjæring

 

  • For kutting og foring av rundballer

 

  • For å ettermontere på din Gafner vogn kontakt oss

NYHEIT!

 

 

  • Ny tosiders spreiar, ROTO, der ein kan endre side hydraulisk under bruk!

 

 

 

Sjå video ved og tykke på linken under:

 

https://vimeo.com/112793579

https://vimeo.com/112793579

https://vimeo.com/112793579